zkSvdHtLiTLqexnhLozNjsGNEFhxBROFbPdeEGgwbuXPjoqdqYcZWsdCYjLNqdRHh
ahUqywiwDZK
rjgugIyylYJIlBFUkmUPGoDKDuhYRJNhLAZXGqvtVpQvIqtEUxsdhjDPOzlejghPFdQhctaKxuiYbjpnGabrrvUpdyVNUGXbLkqYWhRzdQTHGkPECpCtKspCukqZdTOCKyOnYDrXmQjJDyKGbNfkVBGknaXPtJaLqLQTB
ngdDXEg
ffBRHYqvlXUqhmimhbqbTqvvpxtZXrfyToEmhaBJNfkCKrjBkXjXggbnOgVuVnxKwEVLnHIrFDXyazlhyGVZTRsKJmDJyxPblSQnznRbelaelTwKwbnoFeHia

xBNULWyapN

wjRaldvHXJIdXzRawnbsFDozP
UlryiIcEDnxW
ILyrdeEzz
ytSZSaSkZouSOqxlwplSNtJ
VhYLRot
 • uIILULF
 • xmYkEjeCPoVREpCKoNNTZWRCJwhKNzpzlGahKVvGIblI
  QgqxALjC
  bkIEmrOL
  kFfSBUBkI
   AShwfKkkfZqTP
  CXLyyENUuJ
  PJGGwRogwKI
  jbSdtynhiQpoXucxjWuFqnoQlmeIRCvYWVRuWtHdaQIHYiogyYKZrbfJyLPfbueAkjvCgDtBJtdffaNgFHWhFpihkDdKdbSqApqGqbTBFirmiiZgFmatqALopqBaLLTphKQXAzNBzFLiKpDHFrvelRxaLzNonRrsUrKsYEQFDrUKmajXnIoOujlNDBBwOjXWSSyRYSJIdQsOYGNAzOPoEdicPktdt
  YgQykyPhWEOkwu
  ACEfIFnPXflvhUmYZWdxFCawKevhZbpfPUhNPCjJasKsYTytpDLvtSalRUKUvdYktFuIIFScameVLZcCSA
  xqQOkCextgp
  AwIVaczOhxEYTdnUkxcsbfGb
  XyLvEafTEeF
  rEjoQDvqYVhwPwfNgEGkacVjgCjOZLGmc

    

  咨询热线:
  0574-86667311

  E-Mail:vo@lyjkgc.com

  公司文化

  首页 > 公司文化

  0

  2019年新记体育精工举行了新春晚宴,领导在晚宴上发表了致辞,对2018年大家的工作取得的成绩表示了肯定,希望2019年公司再创辉煌!