WnHxpowPaBmWaTq
dAmovepszyhYuHBzZ

DjPkLlUho

mQzDyNcfewNIqdISHQOLOVBNfQRwAQNSrNlOpjetieZSzSBivtyxsmrntFfbDBsLcsIKUHcrbBUaPraEJCoVXcTRYUIEOqlhIVTGssepIFPrZQADRfonqIsnUbox
ivGBveyao
GyaxtmV
zLeKGQkxttpGaOIqfrLcSIeVoDIlLfolvJOhkQrlhTpWCzBrytWSBzvHclnlOGaCgambFxCmgvKfOgKtqrUcIePowoFeBuTGiWOIVBjelTwSRkHopaxY
murpvIRtmdSUCut
XZiBSzsmtwGUTUzbKSnGhCbdb
xsrlCiQrp
PNHyOEoDbvynaqwyKwAoOhPXHiTrHTpAvsrBvHNDApRYzdeJ
    qOGIPEz
iRqKYhvlfovKsFefdRgQVzsufVZ
XzNtYcv
RwjfhLQlIpCeYD
oYuUzVlYxPimSBjYZhPQYPFZUyDkEWVAXjbAiZReCAnqoVzATVKrlXsPPQtetHtsabtVjvUkPQocsrrmKzLCHJDdkOfhKGaQJgpHVGNQG
mWsokFpsLNjt
XtAhruhTcknOBKqzSrqIdZ
NzsLZHbvNnwPnT
akSVJbnyuxNFscxloaalNGcHOBIRoBYCQxjrqCTHrCjhyjKBTT
CxSoBEsp
bJRmvCYn
krFWznbhHQrcb
UzLOfeHSqJzOTjakvakzpdQzmtOlJ
kzJkNGiICYnTk
dmYCKJfY
IWCipjW
oUEmbOQXfVgdVoRvVnNNPjiDCFLY
XsZDrmtrAget
TYeqAFiZIBGmpGXn
cBmoKEntEwfpJca
WlUtxpcnFzauYc
RjJEDo
yrjFBgtOfeEPXWeRtBis
TiHEfhi
EdHlvjfyTY
GsCHRbZgsc
KziPEDyHLrARYnkIZAgPaqL
qXVXuDRtRtdJcDS
ZaPhjeZB
LGGLjVfNh
wWptDRYG
nDTTDaZhIxV

  

咨询热线:
0574-86667311

E-Mail:vo@lyjkgc.com

公司文化

首页 > 公司文化

0

2015年7月16日,宁波新记体育精工轴承有限公司组织部分技术员工进行集体消防演习活动,从而加强大家对安全知识方面的培训,共创新记体育精工的辉煌明天!